top of page

Vlasdag van 10.00 tot 17.00 uur


Locatie: Dorpsplein Eede , gratis toegang

Organisatie: Dorpsraad Eede www.vlasdageede.nl,

Info vlasdag: Ronald de Croock 0117 492659 pon@zeelandnet.nl

bottom of page