Dorpsraad Eede - Folkloristische Vlasdag
 Vlasdag vanaf 10.00 uur

 17.00 trekking loterij

Locatie: Dorpsplein Eede , gratis toegang

Organisatie: Dorpsraad Eede www.vlasdageede.nl,

Info vlasdag: Ronald de Croock 0117 492659 pon@zeelandnet.nl