Dorpsraad Eede - Folkloristische Vlasdag
 
de brakel
de brakel
De brakel breekt de houtstengel in het vlas in kleine stukjes zodat het bij het zwingelen "de lemen'' er makkelijk uitgeslagen worden
De zwingelmolen(trapmolen)
De zwingelmolen(trapmolen)
met de trapmolen worden de houtdelen,ook lemen genoemd, uit het vlas geslagen.
 
 

 

 
 
De repelmachine
De repelmachine
hiermee wordt het vlas ontdaan van de zaadbolletjes waarin het lijnzaad zit.
 : het insteken van het te repelen(ontzaden) vlas.
het insteken van het te repelen(ontzaden) vlas.
 : het vlas komt gerepeld uit de repelmachine en wordt door de binder gebonden
het vlas komt gerepeld uit de repelmachine en wordt door de binder gebonden