top of page

Grensdorp Eede is begin de jaren 1600 ontstaan aan riviertje de Ee en heeft ruim 800 inwoners. Na de tweede wereldoorlog zette Koningin Wilhelmina hier weer voor het eerst voet op Nederlandse bodem na 5 jaar ballingschap. Een monument op het Koningin Wilhelminaplein getuigt deze gebeurtenis. Voor de tweede wereldoorlog tot erna in de jaren 60 was Eede een dorp dat zijn inkomsten grotendeels te danken had aan de vlasteelt en verwerking. Smokkelen was ook een leuke bijverdienste in die tijd.


Dorpsraad Eede is een Stichting die de leefbaarheid van het dorpje Eede wil behouden en waar mogelijk bevorderen. De organisatie van de folkloristische vlasdag is één van onze activiteiten.

bottom of page